Hodowla ślimaków

Hodowla ślimaków to doskonałe rozwiązanie dla hodowców mających problemy ze sprzedażą rodzimych zwierząt hodowlanych czy niestabilną sytuacją na rynku. Zapotrzebowanie na ślimaki konsumpcyjne rośnie bowiem z roku na rok. Jak krok po roku założyć hodowlę tych zwierząt?

Ile trzeba zainwestować w hodowlę ślimaków? Czy jest to opłacalny biznes? Inwestycja uzależniona jest od posiadanej infastruktury oraz planowanej wielkości hodowli. W najlepszej sytuacji są osoby dysponujące ziemią oraz budynkiem gospodarczym, który będzie można zaadaptować na cele hodowlane. Średni roczny koszt hodowli ślimaków na 10 ton to około 40 000 złotych. By móc. Ją założyć, należy dysponować gruntem o powierzchni 3000m2 oraz pomieszczeniem służącym do rozrodu o wielkości około 30 m2. Ze sprzedaży 10 ton można uzyskać 100 000 zł, co daje zysk na poziomie 60 000 zł.

Chcąc rozpocząć przygodę z hodowlą ślimaków, należy przygotować budynek do reprodukcji i park hodowlany służący do tuczenia ślimaka. Pierwszym etapem może być zakup ślimaków matecznych, tak zwanych reproduktorów, kupno jajeczek lub kupno ślimaków 10 — dniowych.

W każdej hodowli mamy do czynienia z corocznym cyklem. Reprodukcja w budynkach odbywa się od marca do kwietnia, tuczenie na powietrzu — między majem a wrześniem, a hibernacja w chłodni — od sierpnia do lutego.

Jakie są optymalne warunki środowiskowe dla hodowli ślimaków? Jako że zwierzę to porusza się po zróżnicowanych podłożach, musi wytwarzać dużo śluzu. By było to możliwe, potrzebuje ono dużej wilgotności. Co za tym idzie, hodowla musi być stale nawadniania. Niemniej istotną kwestią jest temperatura oraz skład gleby. Jeżeli chodzi o pierwszy z parametrów, powinien on wynosić około 16 — 22 stopni Celsjusza. Co do gleby, musi się ona cechować wysoką zawartością wapnia.

W zależności od wielkości stada matecznego, każdy właściciel hodowli ślimaków musi dysponować odpowiednim pomieszczeniem. Jego optymalna wielość to 30 — 40 m2. Taki budynek będzie w stanie pomieścić około 5000 sztuk i służyło będzie do reprodukcji. Poza temperaturą i wilgotnością, ślimakom należy zagwarantować również odpowiednie światło oraz pożywienie.

Budynek służący do reprodukcji ślimaków powinien być wyposażony w system grzewczy odpowiadający za zachowanie właściwej temperatury, otwory wentylacyjne zapewniające bieżącą wymianę powietrza, źródło wody gwarantujące należytą wilgotność, źródło światła, regały reprodukcyjne oraz kubki z ziemią, w których ziemniaki znoszą jajka.

Poza budynkiem, właściciel hodowli musi dysponować także parkiem hodowlanym służącym do tuczu ślimaków. Jest to okres niezbędny do osiągnięcia prawidłowej wagi, kształtu oraz twardości muszli. Park musi posiadać ogrodzenie chroniące ślimaki przed ucieczką. Warto zasadzić tam roślinność pełniącą funkcję dodatkowego pokarmu oraz schronienia. Kolejna kluczowa kwestia to nawodnienie, które należy załączać rano i wieczorem.