EM efektywne mikroorganizmy w rolnictwie

Efektywne Mikroorganizmy (w skrócie EM) są unikalną kompozycją pożytecznych dla środowiska, ludzi oraz zwierząt kompozycją mikroorganizmów opracowaną przez profesora Teuro Higa z Japonii. Znacząco przyczyniają się one do utrzymania i odbudowy właściwej różnorodności oraz równowagi mikroflory występującej w naturze, skutecznie wspierając procesy regeneracji gleby, oczyszczając wodę i powietrze oraz korzystnie wpływając na zdrowie i odporność ludzi, roślin i zwierząt. Na technologię EM składają się różnego rodzaju produkty mikrobiologiczne znajdujące szerokie zastosowanie w rolnictwie, hodowli zwierząt oraz ochronie środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Technologia EM w kompleksowy sposób wpływa na środowisko upraw, rozwój, wzrost i plonowanie roślin. Prowadzi do poprawy wydajności sorpcyjnej gleby oraz odtworzenia próchnicy przez ograniczenie strat węgla organicznego oraz rozkład materii organicznej. Wykorzystywanie Efektywnych Mikroorganizmów pomaga przywrócić różnorodność biologiczną w glebie i pozbyć się bytujących w niej patogenów. Oprócz tego, EM stymulują naturalną odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz choroby, a także skutecznie odstraszają szkodniki.

Efektywne Mikroorganizmy można aplikować przez cały okres wegetacji roślin, bez konieczności stosowania okresu karencji. Przyspieszają one rozkład resztek organicznych w glebie oraz stymulują odbudowę warstwy próchniczej gleby, wpływając na stabilizację odczynu pH. Dodatkowo, poprawiają tolerancję roślin na szkodniki i choroby oraz stymulują ich wzrost. Efekt — zwiększone plony oraz poprawa ich parametrów jakościowych.

Jak pokazują wyniki badań, zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów skraca dwukrotnie czas kompostowania obornika lub resztek plonów. Zawarte w ich składzie mikroorganizmy, takie jak grzyby czy bakterie kolonizują materię organiczną, wytwarzając enzymy rozkładające ją na prostsze składniki odżywcze, nie wywołując gnicia i strat azotu. Rozpuszczona w ten sposób materia jest szybko oraz efektywnie przyswajana przez rośliny.

Główne korzyści wynikające ze stosowania Efektywnych mikroorganizmów w uprawie to między innymi: widoczna, trwała poprawia biologicznych oraz chemicznych właściwości gleby, lepsze kiełkowanie nasion, wyrównane wschody roślin, większy, silniejszy system korzeniowy, większa odporność roślin na szkodniki i choroby, szybsza regeneracja tkanek roślinnych po uszkodzeniach oraz poprawia ilości i jakości plonu.

Wzbogacanie podłoża w pożyteczne organizmy na własną rękę jest czaso — oraz pracochłonne. Znacznie lepszym rozwiązaniem są gotowe preparaty zawierające w składzie kilkadziesiąt różnych mikroorganizmów, minerały, wartościową pożywkę oraz wyciągi ziołowe. Są one w pełni bezpieczne i łatwe w użyciu. Wystarczy opryskiwać lub podlewać podłoże wybranym preparatem kilka razy w sezonie. Różnica w wyglądzie roślin i jakości gleby będzie zauważalna już od pierwszego użycia.