Rolnictwo jest jedną z najstarszych dziedzin gospodarki, którą ludzie zaczęli zajmować się wieki temu. Najsatrsi przodkowie ludzcy uprawiali rolę i hodowali zwierzęta.

Z czasem do użytku wchodziły coraz to nowe narzędzia i inne udoskonalenia, która ułatwiały i jednocześnie bardzo usprawniały pracę na roli. Obecnie jednymi z najchętniej wybieranych są ciągniki ursus. Znane już od wielu lat, w tych czasach przybierają bardzo nowoczesne formy i rozwiązania, które pomagają w rolniczej codzienności. Ciągniki ursus charakteryzują się przede wszystkim dużą wydajnością i niezawodnością. Efektywność rolnictwa opiera się obecnie w dużej mierze właśnie na maszynach oraz pojazdach rolniczych, dlatego niezawodność jest cechą, na którą należy zwracać szczególną uwagę. Nowoczesne rolnictwo to nie tylko nowoczesne maszyny, takie jak ciągniki ursus, lecz przede wszystkim odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach. Żadna maszyna nie jest w stanie zastąpić doświadczenia i wiedzy, jaką posiadać może tylko człowiek. Świadomość działania każdej działki rolnictwa i możliwość reagowania nawet na najbardziej nieprzewidziane sytuacje i przeciwności losu, są niezbędne do efektywnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Osiągnięcie sukcesu w rolnictwie polega na wykorzystywaniu własnej wiedzy i doświadczenia zdobywanych od wcześniejszych pokoleń oraz dostosowywania do tego całkiem nowych rozwiązań. Jak każda dziedzina gospodarki, również i rolnictwo stale się rozwija, jednak pewne aspekty pozostają niezmienne. Gospodarstwo, które opiera się na ogromnej wiedzy przekazywanej od pokoleń oraz nowoczesnych rozwiązaniach, takich jak udoskonalone procesy lub nowsze generacje maszyn i pojazdów rolniczych, osiągają wielkie sukcesy finansowe. Na rolnictwie opiera się codzienność każdego człowieka, ponieważ bez niezawodności tej sekcji, niemożliwe byłoby wyżywienie całej ludności na świecie.